Koulutuksen materiaalit

Tutkimusmatka-koulutuksessa keväällä 2017 käytetyt materiaalit

Portaikko
Ensimmäinen etappi 9.2.2017
Materiaalit aiheista viestinnän suunnittelu ja visuaalinen retoriikka.
Puhujavieraina Leena Järveläinen (Turun yliopisto) ja Harri Jalonen (Turun AMK)

Toinen etappi 9.3.2017
Materiaalit aiheista yhteisön tiedontarve ja viestinnän suunnittelu.
Puhujavieraana Ville Vaarne (Suomen kirjastoseura)

Kolmas etappi 6.4.2017
Publisher-ohjelman käyttö (ks. graafiset materiaalit)
Puhujavieraana Aino Tormulainen (Itä-Suomen yliopisto)

Neljäs etappi 11.5.2017
Materiaalit aiheista tapahtuman järjestäminen ja budjetointi. Puhujavieraana Farhan Ahmad (Åbo Akademi)