UTELE-hanke

UTELE – Uusia tapoja esittää tutkimustuloksia on Turun ammattikorkeakoulun vetämä hanke, jonka tavoitteena on kehittää keinoja tutkimustiedon yleistajuistamiseen ja levittämiseen yleisen kirjaston ympäristössä. Tarkoituksena on herättää tutkijat näkemään yleinen kirjasto väylänä tutkimusyleisön tavoittamiseen sekä havahduttaa kansalaisia hakemaan tutkimustietoa kirjastoista helposti ymmärrettävässä muodossa.

Kirjastot saavat uuden palvelumallin, jolla auttaa sekä tiedon tuottajaa että etsijää. Tutkijat saavat uuden esittelyalustan jossa he pääsevät lähemmäksi tiedon käyttäjää. Yleisö pääsee helpommin tiedon ja tutkimusten äärelle. UTELE-hankekokonaisuus on käynnistynyt vuoden 2014 alussa ja sitä rahoittaa Koneen säätiö.

Hanke järjesti keväällä 2017 kirjastoammattilaisille käytännönläheisen Tutkimusmatka-koulutuksen, jossa sovellettiin konseptia käytäntöön. Koulutuksen materiaalit ovat saatavissa tämän sivuston kohdasta Tutkimusmatka-konsepti.

UTELE-hankkeessa kehitetään kirjastojen käyttöön konsepti, jolla vahvistetaan yleisten kirjastojen roolia tieteellisen tiedon ja tutkimuksen esille nostajana, kiinnostuksen herättäjänä sekä keskustelun avaajana. Tieteen yleistajuistamisen muotoja ovat esimerkiksi luontodokumentit ja Tieteen Kuvalehti.

UTELE-artikkeleita

Ritva Hyttinen ja Samuel Raunio kirjoittavat Informaatiotutkimus-aikakausjulkaisussa  tutkimustiedon tuomisesta kirjastojen asiakkaille.
Tutkimusmatka-konsepti tieteen yleistajuistamiseen yleisissä kirjastoissa

 

2015:

Laituri Seilin saarelle

Hankkeen toteuttajat, kirjastoammattilaiset ja tieteen tekijät tapasivat toukokuussa Seilin saarella, missä sijaitsee Turun yliopiston alaisuudessa toimiva Saaristomeren tutkimuslaitos. Vierailun aikana pohdittiin keinoja tutkimustulosten kansantajuistamiseen ja esille tuomiseen kirjastojen viitekehyksessä. Lisäksi tunnistettiin haasteita liittyen aihealueeseen.

Syyskuuhun 2015 mennessä toteutettiin 13 tapahtumapäivää, jotka sijoittuivat Naantalin pääkirjastoon ja Naantalin lähikirjastoihin Merimaskuun, Suopeltoon ja Rymättylään. Lisäksi hanke oli esillä Naantalin Meripäivillä, missä esiteltiin Itämereen ja Saaristomereen liittyvää tutkimusta yleistajuisesti ja visuaalisesti erilaiset kohderyhmät huomioiden; mökkiläiset, lapset ja aikuiset.

Joulukuussa 2015 järjestettiin  yleisölle suunnattu tapahtuma Naantalin pääkirjastossa. Lisäksi järjestettiin työpaja, jossa pohdittiin hankkeen tuloksia ja kehitetään toimintamallia yhteistyössä kirjastoalan ammattilaisten, tieteen tekijöiden ja hanketoimijoiden kanssa.

Yhteistyössä oli mukana Turun AMK:n vesitutkimusryhmä, joka tekee tutkimusta valumavesien puhdistamisesta ja eläimistön kunnosta. Ryhmä hyödyntää jatkuvatoimista mittaustekniikkaa ja suunnittelee vesiensuojelun toimintamalleja tutkimusten pohjalta.

2014:

Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana ideoitiin ja suunniteltiin yhteistyössä tutkijoiden kanssa toimintamalli tutkimustiedon yleistajuistamiseen. Valittuna tieteenalana oli sähköherkkyys. Toimintamallia pilotoitiin Helsingissä, Kontulan ja Jakomäen kirjastoissa.

Kahvia asiantuntijan kanssa

Kahvia asiantuntijan kanssa

Turun AMK:n opettajat ja opiskelijat tutustuivat hankkeeseen ja suunnittelivat tutkimusten esittelyä kirjastoissa. Lokakuun lopussa kahdessa Helsingin lähikirjastossa järjestettiin tapahtuma, jossa yleisö pääsi tutustumaan aiheeseen ja kuulemaan tutkijoita.

– UTELE on Koneen säätiön rahoittama hanke, jossa etsimme yleisille kirjastoille uusia tapoja, työkaluja ja toimintamalleja, kuinka ne voisivat levittää tutkimustietoa ympäristöönsä. Olemme sen takia keskittyneet lähiöihin, että yliopistojen läheisyydessä olevat yleiset kirjastot levittävät kyllä tieteellistä tietoa, mutta täällä ulkokehällä asuvat kansalaiset jäävät herkästi ”paitsioon”, UTELE-hankkeen projektipäällikkö Ritva Hyttinen Turun AMK:sta tarkentaa. Jatkokaudella UTELE keskittyy kirjaston, paikallisyhteisön ja tutkijoiden vuoropuheluun.